Dagens bokføring kan til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter.

Sammen med innføring av EHF – e faktura vil det bli en mye mer effektiv bilagsregistrering.

Tertnes Regnskap AS tilrettelegger slike løsninger, sammen avklarer vi hva som passer best.

Fordeler med scanning av bilag/elektroniske bilag:

  • Sparer tid og ressurser
  • Enklere hverdag – mindre papir
  • Oppdatert regnskap – ferskvare
  • Standardformater finnes (EHF)