Iht NFF sine forventninger:   

 «God aktivitet på feltet krever en strukturert administrasjon med klar retning

  på økonomistyring….»

Tertnes Regnskap AS kan som et Autorisert Regnskapsførerselskap tilby dere alle tjenester med : Budsjettering, bokføring, regnskap, lønn, årsregnskap og momsregnskap (refusjon) etter avtale med dere.

Noen idrettslag ønsker nærmest fulle elektroniske løsninger fra scannete bilag via mail til oss for bokføring, mens andre ønsker regnskap ført pr kvartal bokført etter innleverte manuelle bilag. Noen ønsker at vi avregner lønn og sender ut lønnslipp – noen ønsker også at vi foretar selve utbetalingen ……

Uansett, vi ønsker å tilby en løsning for deres idrettslag etter de ønsker og behov dere har.

Vi tilbyr fast pris for vårt arbeid basert på antall bilag, antall årlige rapporter antall ansatte og avlevert årsregnskap – inkludert tall for benyttelse til momskompensasjon.

Ta kontakt hvis dere ønsker ytterligere informasjon, eller et pristilbud.

 Med vennlig hilsen

Tertnes Regnskap AS

Frode Dag Furset 
Mob.nr: 930 99 323
Geir Chr Totland
Mob.nr: 932 62 001