Årsoppgjør er en viktig del av vårt arbeid for dem som vår kunde.

Vi bestreber derfor at våre medarbeidere skal være oppdatert på de optimale lovlige løsningene innen deres bransje. Våre medarbeidere har erfaring fra forskjellige bransjer, og benytter denne kunnskapen til det beste for våre kunder.

Tertnes Regnskap AS er derfor av den klare oppfatning at vår bredde og erfaring har gitt oss tillit hos våre kunder til å finne den optimale løsning for det enkelte selskap, gjerne i samarbeid med selskapets revisorer og alltid innenfor skattemyndighetens lover og regler.

Tertnes Regnskap AS utarbeider årsoppgjør, ligningspapirer, årsregnskap, bistår med styre- og generalforsamlingsprotokoll og innsending av ligningspapirer og regnskap via Altinn. Vi gjør dette i samråd med dem som vår kunde og bestreber oss på å tilfredstille deres ønsker.

Tertnes Regnskap AS påstår at gode økonomiske resultater kommer som en konsekvens av målrettet jobbing, både av våre kunder og fra vår side.

Årsoppgjøret er en viktig avslutning av regnskapet. Tertnes Regnskap AS benytter Maestro årsavslutningsprogram.

Det er god dialog, mellom dem som vår kunde og Tertnes Regnskap AS som deres regnskapsfører, under arbeidet med årsoppgjøret som gjør at vi i fellesskap kan få et optimalt bilde av bedriftens virksomhet pr 31.12 i inntektsåret.

Vi vil hele tiden prøve å optimalisere dialog- og informasjonsflyt.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.