Tertnes Regnskap AS utfører i dag lønnskjøring for de av våre kunder som ønsker dette. Lønn er et eget fagområde som krever at man til enhver tid må holde seg oppdatert på lover og forskrifter. Saksbehandlere i Tertnes Regnskap AS har lang erfaring med lønnskjøring.

Fra januar 2015 blir det endringer for alle arbeidsgivere på lønnsområdet med tanke på innrapportering. Vi viser til følgende link for ytterligere opplysninger om dette:

«Følg lenken for å lese mer om A-ordningen (A-melding og EDAG) inne på Altinn sine sider»

Dette går kort ut på:

  •  Innrapportering til Altinn hver måned.
  • A-meldingen samler 5 skjemaer til 3 etater til en felles melding

Gjelder for alle arbeidsgivere enten du har manuell lønnskjøring eller om du bruker et proffesjonelt lønnssystem.

Fordeler med A-meldingen:

  • En elektronisk melding (a-melding)
  • I en kanal (Altinn).
  • Til alle tre etater på en gang (Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå).
  • Lønns – og trekkoppgaver blir borte.
  • Med månedlig rapportering er du ajour hele året.

Tertnes Regnskap AS vil alltid være oppdatert på dette området, så ta kontakt med oss så hjelper vi dere, som vår kunde, med overgangen.