Regnskapsarbeid og bokføring er den grunnleggende tjenesten hos Tertnes Regnskap som vi hjelper mange bedrifter med på daglig basis. Vi har en bred portefølje av bransjer og dermed også god innsikt i hvordan bransjene opererer. Det er en stor fordel at med oss som regnskapsfører kjenner til bransjene godt og dermed også kan gi råd til våre kunder om hvordan nå målene bedriften har satt seg.

Tertnes Regnskap tilby også tjenester som etablering av selskap, bokføring av bedriftens inntekter og utgifter, merverdiavgift, årsoppgjør, rådgivning, utbetaling av lønn, betaling av regninger, samt opprettholde tidsfrister og holde orden på bedriftens økonomi. Vi fører regnskap fra A til Å og dermed kan våre kunder kan se frem til helger og kvelder uten bekymringer om regnskapet.

Våre kunder mottar periodiske regnskapsrapporter slik at bedriften kan den økonomiske utvikling gjennom året.

Andre naturlige tjenester som vi tilbyr vil være tilrettelegging og registrering av bilag (inkludert scanning), betalingsformidling, avstemming, dokumentasjon og rapportering. Vi tilbyr også betaling av dine regninger på forfallsdato og i fellesskap kan vi benytte automatiserte produkter via dokumentsenter i tillegg til andre elektroniske løsninger. I praksis leverer du dine fakturaer, enten i papirform eller elektronisk og vi sørger for at de blir betalt til rett tid. I tilegg til manuell bokføring/bilagsføring basert på innleverte bilag fra deg som kunde, kan dette til dels automatiseres ved bruk av scannede bilag og dokumentsenter. EHF – e faktura, bidrar også til en mer effektiv bilagsregistrering.

Tertnes Regnskap AS benytter økonomisystemet Uni Micro / Uni 24 men vi har kompetanse på flere andre økonomisystemer slik at vi kan bistå når det er behov for dette.

Tertnes Regnskap AS stiller gjerne opp til møte eller telefonisk dialog hvis du har spørsmål som du ønsker svar på i en vurderingsprosess, så ta gjerne kontakt med oss.

Send forespørsel