Tertnes Regnskap AS tilbyr fullt postmottak. Det betyr at deres selskap har registrert postadresse i Foretaksregisteret (Brønnøysund) med adresse som:

«selskap AS», CO/ Tertnes Regnskap AS, Tertnesveien 114, 5114 Tertnes.

Da mottar vi all deres post, hvoretter vi scanner denne direkte inn i økonomisystemet hvor faktura blir liggende for deres godkjenning. Annen mottatt post blir scannet inn og sendt via e-post til rett mottaker i deres bedrift.

Et slikt system sparer dem som vår kunde for mye arbeid, som du heller kan benytte til annet inntektsbringende arbeid til beste for deres selskap.

Har du spørsmål rundt en slik løsning, ta kontakt med oss.