Aksjeselskap er et selskap hvor ingen av eierne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. For eier er i utgangspunktet ansvaret begrenset til aksjeinnskuddet i selskapet.

Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. I motsetning til f.eks. enkeltpersonforetak er det et veldig klart skille mellom selskapets økonomi og disponeringer og eiernes personlige økonomi og disponeringer. Siden det er et klart skille mellom selskapets og eiernes disponeringer er det en rekke reguleringer i forhold til hva eierne kan ta ut av selskapet.

Reglene rundt aksjeselskaper er regulert av bestemmelsene i aksjeloven. Både personer og andre selskaper kan være eier av et aksjeselskap.

Et aksjeselskap kan stiftes ved kontantinnskudd eller ved tingsinnskudd. (Tingsinnskudd vil si at aksjekapitalen består av annet enn penger, f.eks. inventar eller biler.)

Stiftelseskapitalen må uansett minimum utgjøre NOK 30 000,-. Omkostninger i forbindelse med stiftelse av aksjeselskapet kan dekkes av aksjeinnskuddet.

Et aksjeselskap må ha et styre. Det er tilfredstillende at styret består av en person. I tillegg til et styre må selskapet enten ha en daglig leder eller en kontaktperson.

Tertnes Regnskap AS tilbyr god dialog og rådgivning som vi mener hjelper deg med å finne de beste løsninger for ditt regnskap og din kjernevirksomhet.