Tertnes Regnskap AS registrerer og sender ut dine utgående fakturaer og kombinerer dette med automatisk betalingsregistrering og purrerutiner hvis deres selskap har behov for dette.

Vi utformer din faktura med logo og sørger for at fakturaen tilfredsstiller de nødvendige lovkrav i forhold til innhold og utforming. Vi kan lage fakturaene for deg eller gi deg tilgang til våre systemer, slik at du kan utføre faktureringen fra egen lokasjon.

Tertnes Regnskap AS påtar seg også oppfølging av ubetalte fakturaer med nødvendig purring og overføring til inkassotjenester der dette er nødvendig.

Vi har dataløsninger og skytjenester som kan tilpasses dine ønsker og behov. Systemene er brukervennlige og du kan på en lettfattelig måte få tilgang til tallene via telefon, nettbrett og PC.

Benytter deres firma en factoringløsning ??

Da kan vi tilby å oversende alle faktura til factoringselskapet, og foreta løpende avstemming i deres selskaps økonomisystemerer slik at det blir minst mulig dobbeltarbeid for dere.

Har du spørsmål rundt dette, vennligst ta kontakt med oss